55 woorden (2)

55

Succes

De zakenman onder witte lakens denkt meewarig terug aan zijn successen.
De arbeider naast hem wordt omringd door familie en vrienden.
De jongste van hen vraagt verbaasd: “Waarom heeft u geen bezoek?”
Hij antwoordt niet, maar grimlacht en sluit zijn ogen.
Met nog tijd voor een enkele droom sterft hij. Rijk, onbemind en verlaten.


Ontmoeting

Geschrokken maar lachend kon de fietser de oude man ternauwernood ontwijken.
De man ziet hem glimlachend gaan, die mooie jongen zonder zorgen, vrij.
Voor de jongen ligt een zee van tijd. De man kijkt op een prachtig leven terug.
De fietser kijkt om; hun blikken kruisen.
Geen van beiden zou de ander willen zijn.


Solliciteren

Te laat komen voor een sollicitatiegesprek maakt een slechte indruk, weet ze.
Zoals gewoonlijk laat vertrokken, trapt ze het gaspedaal bijna door de bodem van haar Kia.
Ze is op tijd voor haar afspraak, maar heeft wat laat geremd.
Ik maak tenminste een verpletterende indruk, denkt ze, terwijl het stukjes glas en gevel regent.

home menu chevron_left