Aanvankelijk enthousiasme

Demente Donald

Wat je er verder ook van mag vinden, die Yankees overtreffen ons werkelijk in alles. They’re truly the greatest en dat meen ik oprecht. Het laatste wapenfeit dat deze stelling moet onderbouwen bestaat eruit dat ze een leider in het zadel hebben geholpen die zelfs Wilders, de DENK-tank (met én zonder Sylvana Simons) en hun tegenhangers in de rest van Europa in stompzinnigheid overtreft. Dan kun je wat.

De man heeft het gepresteerd om in de eerste weken van zijn bewind het grootste deel van zijn (voormalige) bondgenoten tegen zich in het harnas te jagen. De Australische MP kreeg de wind van voren vanwege een slimme deal met Obama. Blondie gooide na een kwartier met een kwaaie kop de hoorn op de haak. Zo behandelt hij bevriende staatshoofden. Je houdt je hart vast voor wat hij met de rest van de wereld van plan is.

Om maar te laten zien dat hij een man van zijn woord is, regent het presidentiële decreten. Die moeten allemaal nog door óf de rechter, óf de Senaat goedgekeurd worden, maar goed: hij zit in ieder geval niet stil.

Handelsverdragen worden opgeschort of “herzien”. Trump lijkt vast van plan om de USA te gaan runnen alsof het een bedrijf in zijn imperium is, op typisch Amerikaanse wijze: eat or be eaten. Heeft iemand die malloot al uitgelegd dat dat niet echt gaat werken in de geopolitieke arena? Veel meer dan in het bedrijfsleven is er sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Amerika heeft vanwege zijn reusachtige economie een sterke onderhandelingspositie, maar dat wil niet zeggen dat Trumps wil wet is. Op economisch vlak kan de rest van de wereld de USA veel meer pijn doen dan andersom. Het ziet er niet naar uit dat die megalomane kwal, en de kiezers die hem op de troon hebben gehesen, dat in de gaten hebben.

Wat hij met die muur tussen de USA en Mexico wil bereiken is me al helemaal een raadsel. Ten eerste probeert hij daarmee mensen buiten de deur te houden die daar naar toe willen met maar één doel: keihard werken in sectoren waar de Amerikanen zelf geen zin in hebben. Anders dan de immigranten/vluchtelingen waar wij mee te maken hebben, leveren zij juist een enorme bijdrage aan de Amerikaanse economie. En die wil je buiten de deur houden met een muur die een ziljoenmiljard gaat kosten? Met een uur stevig doorroeien vaar je van Tijuana naar San Diego, dwaas!

Als klap op de vuurpijl wil hij het toezicht op de financiële markten (lees: Wall Street) “versoepelen”, om leningen aan het bedrijfsleven weer makkelijker te maken. Op zich een nobel doel, maar alweer niet goed doordacht. De man die orde op zaken zou gaan stellen, gaat een streep trekken door maatregelen die zijn getroffen om een door-en-door verrot systeem aan banden te leggen. Je kunt erop wachten dat die Wallstreet-jongens, eenmaal vrijgelaten, weer volop met overgewaardeerde asset-backed securities, SWAP deals, synthetic collateralized debt obligations en andere, nog vreemdere financiële constructies de nauwelijks herstelde wereldeconomie nog een keer de nek omdraaien.

Trump zit niet stil en komt zijn verkiezingsbeloften na. Dat is waar. Wel jammer dat hij en zijn fans niet in de gaten hebben dat die beloften om te beginnen al brandhout waren.

home menu chevron_right chevron_left